Bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 10 lực căng bề mặt, hiện tượng mao dẫn

Vật lí 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể T.Trường 4/10/16 13,202 6
  1. Bài tập trắc nghiệm vật lí lực căng bề mặt, hiện tượng mao dẫn. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí lực căng bề mặt, hiện tượng mao dẫn, chương trình vật lí lớp 10 cơ bản, nâng cao.
    Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.


    nguồn vật lí trực tuyến
Share