Công thức lực đàn hồi, lực phục hồi con lắc lò xo, vật lí 12

Công thức lực đàn hồi, lực phục hồi con lắc lò xo, vật lí lớp 12

Ta có công thức lực đàn hồi như sau:

+) Chiều dương hướng xuống:

\(F_{đh}=k\begin{vmatrix}\Delta l_0+x\end{vmatrix}\)

+) Chiều dương hướng lên:

\(F_{đh}=k\begin{vmatrix}\Delta l_0-x\end{vmatrix}\)

\(F_{đh max}=k(\Delta l_0+A)\)

\(F_{đh min}=\left\{\begin{matrix}0; \Delta l_0 \leq A\\ k(\Delta l_0-A); \Delta l_0 >A\end{matrix}\right.\)

Ta có công thức tính lực hồi phục của con lắc lò xo như sau:

\(F_{hp}=F_{kv}=-kx\)

\(\left\{\begin{matrix}F_{hp max}=kA\\ F_{hp min}=-kA\end{matrix}\right.\)

Công thức lực đàn hồi, lực phục hồi con lắc lò xo, vật lí 12 5

+1
7
+1
2
+1
2
+1
2
+1
3
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top