Công thức cắt ghép lò xo, vật lí 12

Công thức cắt ghép lò xo

Công thức cắt lò xo:

\(k.l = k_1 l_1= k_2.l_2\)

+) Ghép lò xo nối tiếp: 

Công thức cắt ghép lò xo, vật lí 12 9

\(k\): độ cứng của hệ ghép,

\(T\): chu kỳ của hệ ghép

\(\dfrac{1}{k}=\dfrac{1}{k_2}+\dfrac{1}{k_2}+…+\dfrac{1}{k_n}\)

\(T^2=T_1^2+T_2^2\)

+) Ghép lò xo song song;

Công thức cắt ghép lò xo, vật lí 12 11

\(k=k_1+k_2\)

\( \dfrac{1}{T^2}=\dfrac{1}{T_1^2}+\dfrac{1}{T_2^2}\)

+1
15
+1
2
+1
2
+1
3
+1
3
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top