Công thức sóng âm, vật lí 12

Công thức sóng âm, vật lí lớp 12

+) Cường độ âm có công thức như sau:

\(I=\dfrac{W}{St}=\dfrac{P}{4\pi R^2}( W/m^2)\)

+) Mức cường độ âm có công thức như sau:

\(L=10 log\dfrac{I}{I_0}(dB)=log\dfrac{I}{I_0}(B)\)

Với    \(I_0=10^{-12} W/m^2\)

Nếu  \(I \uparrow\) hay  \(\downarrow\)  \(10^n\) lần thì  \(L \uparrow\) hay  \(\downarrow\) n lần

Nếu  \(I \uparrow\) hay  \(\downarrow\) n lần thì  \(L \uparrow\) hay  \(\downarrow\)  \(log(k)\) lần

  • Họa âm bậc n có tần số:  \(f_n=nf_1\)
  • Họa âm liên tiếp hơn kém nhau  \(f’\):  \(f_n-f_{n-1}=f’\) với  \(f_1\) là học âm cơ bản
  • Độ cao gắn liền với tần số, độ to gắn liền với mức cường độ âm, âm sắc gắn liền với đồ thị sóng âm
  • Hạ âm  \(<16Hz\)
  • Âm nghe được  \(16Hz \leq f \leq 20kHz\)
  • Siêu âm  \(\geq 20kHz\)

Công thức sóng âm, vật lí 12 5

+1
4
+1
3
+1
2
+1
1
+1
5
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top