Công thức truyền sóng cơ, vật lí 12

Công thức truyền sóng cơ, vật lí lớp 12

Phương truyền sóng tại điểm M trên phương truyền sóng:

+) M nằm sau O:  \(u_M=A\cos(\omega t-\dfrac{2\pi d}{\lambda})\)

+) M nằm trước O:  \(u_M=A\cos(\omega t+\dfrac{2\pi d}{\lambda})\)

+) Công thức liên hệ giữa vận tốc, chu kỳ, tần số và bước sóng:

\(\lambda=v.T=\dfrac{v}{f}\)

\(\Delta t=\dfrac{v}{x}\)

\(t=(n-1)T\)  Với n là số đỉnh sóng

+) Độ lệch pha của hai dao động giữa hai điểm cách nhau một khoảng d trên phương truyền sóng:

\(\Delta \varphi=\dfrac{2\pi d}{\lambda}\)

\(\Delta \varphi=2k \pi\) : cùng pha

\(\Delta \varphi=(k+1)\pi\) : ngược pha

\(\Delta \varphi=(k+1)\dfrac{\pi}{2}\) : vuông pha

  • Thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là  \(\dfrac{T}{2}\)
  • Thời gian giữa 3 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là  \(T\)
  • Hai điểm gần nhất dao dộng cùng pha, ngược pha, vuông pha cách nhau lần lượt là  \(\lambda, \dfrac{\lambda}{2},\dfrac{\lambda}{4}\)
  • Hai điểm gần nhất dao động với biên độ cực đại cách nhau  \(\dfrac{\lambda}{2}\)

Công thức truyền sóng cơ, vật lí 12 5

 

+1
22
+1
6
+1
5
+1
4
+1
8
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top