Điện thế, hiệu điện thế

Điện thế, hiệu điện thế

Công của điện trường đều:

\[A=qEd=qEs\cos\alpha \]

Trong đó:

  • A: công của lực điện (J)
  • E: cường độ điện trường (V/m)
  • q: điện tích lấy cả dấu  (C)
  • d = s.cosα: hình chiếu của đường dịch chuyển trên phương chuyển động của điện tích
  • α = (\[\vec{E},\vec{s}\])

Định lý động năng:  Wđ2 – Wđ1 = A => 0,5m(v22 – v12) = A = qEd

Thế năng tương tác tĩnh điện: $W_t = \dfrac{kq^2}{r}$

Hiệu điện thế giữa 2 điểm MN:

UMN = VM – VN = $\dfrac{A_{MN}}{q} = Ed$

Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top