Công của lực điện trường đều

Công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế

Công của điện trường là công cơ học (năng lượng) của điện trường, dùng lực điện trường để dịch chuyển điện tích dọc theo hướng cho trước. Công của điện trường là đại lượng đại số có thể âm, dương hoặc bằng không.

Công của lực điện trường đều 1
Điện tích q dịch chuyển từ A → B dưới tác dụng của điện trường có phương như hình.

Công của lực điện trường đều

\[A=qEd=qEs\cos\alpha \]

Trong đó:

  • A: công của lực điện (J)
  • E: cường độ điện trường (V/m)
  • q: điện tích lấy cả dấu  (C)
  • d = s.cosα: hình chiếu của đường dịch chuyển trên phương chuyển động của điện tích
  • α = (\[\vec{E},\vec{s}\])

Công của điện trường đều là đại lượng không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích trong điện trường, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối → lực điện trường là lực thế→ điện trường có thế năng (năng lượng tiềm năng)

Bài tập công của lực điện trường đều

Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top