Đồ thị vận tốc của dao động điều hòa

Vận tốc, đồ thị vận tốc của dao động điều hòa

phương trình vận tốc của dao động điều hòa: v = -ωAsin(ωt + φ)

từ phương trình vận tốc → đồ thị vận tốc của dao động điều hòa cũng là đồ thị hình sin.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top