Công thức độc lập với thời gian, liên hệ giữa x và v

Công thức độc lập với thời gian

– Hệ thức độc lập A-x-v: ${A^2} = {x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}{\text{ }}$

– Hệ thức độc lập A-a-v: ${A^2} = {\dfrac{a}{{{\omega ^4}}}^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}$

– Quan hệ giữa a-x: a=-ω2x

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top