Gia tốc, đồ thị gia tốc của dao động điều hòa

Gia tốc, đồ thị gia tốc của dao động điều hòa

Phương trình gia tốc a = -ω2x = -ω2Acos(ωt + φ) → đồ thị của gia tốc cũng là đồ thị hình sin theo thời gian, tuy nhiên đồ thị của gia tốc theo li độ x là một đường thẳng.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top