Bài toán liên hệ giữa x v a các giá trị tức thời

Bài toán liên hệ giữa x v a các giá trị tức thời

liên hệ giữa x,a => a = -ω2x

liên hệ giữa a,v hoặc a,x sử dụng công thức độc lập thời gian

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top