Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2

Lý thuyết vật lí lớp 11 Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập vận dụng Quy tắc tay trái 2 nằm trong chủ đề vật lí lớp 11 từ trường cảm ứng từ

Quy tắc bàn tay trái 2

Quy tắc bàn tay trái 1 dùng để xác định mối quan hệ giữa các véc tơ lực Lorenxơ $\vec{f_L}$; véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và véc tơ $\vec{v}$ chỉ hướng chuyển động của điện tích trong điện trường đều

Quy tắc bàn tay trái 2 (như hình vẽ)

  • $\vec{B}$: xuyên vào lòng bàn tay
  • $\vec{v}$: chiều từ cổ tay đến các ngón tay
  • q > 0 (điện tích dương) → ngón cái chỉ chiều của $\vec{f_L}$
  • q < 0 (điện tích âm) → chiều của $\vec{f_L}$ ngược với chiều của ngón cái

Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2

Video hướng dẫn sử dụng Quy tắc bàn tay trái 2

Bài tập vận dụng Quy tắc tay trái 2

Bài tập 1: Một e có vận tốc 2.105m/s đi vào trong điện trường đều vuông góc với đường sức điện trường có cường độ 104V/m. Để cho e chuyển động thẳng đều trong điện trường, ngoài điện trường còn có từ trường. Hãy xác định véc tơ cảm ứng từ và độ lớn cảm ứng từ.

Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2 22

Hướng dẫn

Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2 24

 

[collapse]

Bài tập 2: Một e và một hạt α sau khi được tăng tốc bằng hiệu điện thế 1000V bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 2T theo phương vuông góc với các đương sức từ như hình vẽ. Hỏi ngay sau khi bay vào trong từ trường các hạt sẽ bay lệch về phía nào. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên các hạt đó.

m$_{e}$=9,1.10$^{-31}$kg; m$_{α }$ = 6,67.20$^{-27}$kg; e=-1,6.10-19C; α=3,2.10-9C

Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2 26

Hướng dẫn

Áp dụng định lý động năng ta có

0,5m$_{e}$v$_{e}$2 = |e|U => v$_{e}$

0,5m$_{α}$v$_{α}$2 = |α|U => v$_{α}$

Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2 28

 

[collapse]

Bài tập 3: Hạt mang điện q > 0 chuyển động trong từ trường của một dòng điện có cường độ 20A như hình vẽ. Hạt mang điện chuyển động theo song song với dây dẫn, cách dây dẫn một đoạn 5cm.

a/ Xác định cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại điểm mà hạt mang điện đi qua.

b/ Hạt mang điện chuyển động với vận tốc 2000m/s, lực từ tác dụng lên hạt là 4.10-5N. Xác định độ lớn của điện tích.

c/ Giả sử hạt mang điện có điện tích là 2.10-8C và chuyển động với vận tốc 2500m/s xác định véc tơ lực tác dụng lên hạt magn điện nói trên.

Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2 30

Hướng dẫn

a/ B=2.10-7.I/r=8.10-5T

b/ F$_{l}$=|q|vB => q=2.10-5C

c/ áp dụng quy tắc bàn tay phải 1 => chiều của cảm ứng từ, áp dụng quy tắc bàn tay trái 2 => phương chiều của lực Lo-ren-xơ

Quy tắc bàn tay trái 2, bài tập quy tắc tay trái 2 32

F$_{l}$=|q|vB=4.10-9N

[collapse]
+1
5
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top