Quy tắc bàn tay trái 1, bài tập quy tắc bàn tay trái 1

Lý thuyết vật lí lớp 11 Quy tắc bàn tay trái 1, bài tập vận dụng quy tắc bàn tay trái 1 nằm trong chủ đề vật lí lớp 11 từ trường cảm ứng từ

Quy tắc bàn tay trái 1

Quy tắc bàn tay trái 1 dùng để xác định mối quan hệ giữa các véc tơ lực từ $\vec{F}$; véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và véc tơ $\vec{I}$ chỉ chiều dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

Quy tắc bàn tay trái có hai cách phát biểu

Cách phát biểu 1: (như hình vẽ)

  • $\vec{B}$: xuyên qua lòng bàn tay
  • $\vec{I}$: chiều cổ tay đến ngón tay
  • $\vec{F}$: ngón cái choái ra 90°

Cách phát biểu 2: (như hình vẽ)

  • $\vec{F}$: ngón cái
  • $\vec{B}$: ngón trỏ
  • $\vec{I}$: ngón giữa

Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11

 

Tùy vào từng dạng bài có thể sử dụng linh hoạt Quy tắc bàn tay trái theo cách phát biểu 1 và 2 để giải các bài toán liên quan.

Video hướng dẫn sử dụng Quy tắc bàn tay trái

Bài tập vận dụng Quy tắc bàn tay trái 1

Bài tập 1. Vận dụng Quy tắc bàn tay trái xác định véc tơ của đại lượng còn thiếu

Bài tập Quy tắc bàn tay trái 1

Hướng dẫn

Bài tập Quy tắc bàn tay trái 1

[collapse]

Bài tập 2. Xác định phương chiều của lực từ bằng Quy tắc bàn tay trái

Bài tập Quy tắc bàn tay trái 1

Hướng dẫn

Quy tắc bàn tay trái 1, bài tập quy tắc bàn tay trái 1 20

[collapse]

Bài tập 3. Xác định chiều được sức từ (ghi tên các cực của nam châm) bằng Quy tắc bàn tay trái.

Quy tắc bàn tay trái 1, bài tập quy tắc bàn tay trái 1 22

Hướng dẫn

Quy tắc bàn tay trái 1, bài tập quy tắc bàn tay trái 1 24

[collapse]

Xem thêm bài tập lực từ tác dụng lên đoạn dây điện

+1
5
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top