Vận tốc tức thời, tốc độ, tốc độ trung bình

Vật lí lớp 10, vận tốc tức thời, tốc độ, tốc độ trung bình là những khái niệm cơ bản dễ gây nhầm lẫn nằm trong chương trình vật lí lớp 10 chủ đề Mô tả chuyển động.

1/ Tốc độ

 • Tốc độ là đại lượng vô hướng
 • \[Tốc độ = \dfrac{\text{quãng đường đi}}{\text{thời gian đi hết quãng đường đó}}\]
 • \[v = \dfrac{s}{t}\]

2/ Tốc độ trung bình

 • \[v_{tb} = \dfrac{s_1+s_2+s_3+…}{t_1+t_2+t_3+…}\]

Trong đó:

 • t1 là thời gian đi hết quãng đường s1
 • t2 là thời gian đi hết quãng đường s2
 • t3 là thời gian đi hết quãng đường s3

3/ Vận tốc:

 • Tốc độ là đại lượng véc tơ (có hướng)
 • \[Vận tốc = \dfrac{\text{độ dịch chuyển}}{\text{thời gian đi}}\]
 • \[v = \dfrac{d}{t}\]

Trong đó:

d: độ dịch chuyển

Vận tốc tức thời, tốc độ, tốc độ trung bình 5

4/ Vận tốc tức thời:

 • Vận tốc tức thời là vận tốc được xác định tại thời điểm ta xét
 • \[v = \dfrac{\Delta d}{\Delta t}\]

Trong đó

 • Δd: là độ dịch chuyển rất rất rất … nhỏ
 • Δt: thời gian thực hiện khoảng dịch chuyển trên (nó cũng rất rất rất nhỏ)

 • Trong chuyển động thẳng giữ nguyên hướng chuyển động: tốc độ, tốc độ trung bình, vận tốc có độ lớn bằng nhau.
 • Trong một số bài toán vật lí về chuyển động thẳng (không thay đổi chiều chuyển động) thay vì dùng từ chính xác là tốc độ ta có thể dùng từ vận tốc có độ lớn là …,đôi khi bài toán có thể viết tắt là vận tốc 20km/h thì hiểu đầy đủ vận tốc có độ lớn 20km/h

+1
24
+1
3
+1
1
+1
3
+1
2
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top