Vật lí lớp 10

Bài tập trắc nghiệm lực hướng tâm, vật lí 10 1

Bài tập trắc nghiệm lực hướng tâm, vật lí 10

Bài tập trắc nghiệm lực hướng tâm, vật lí 10 chuyển động tròn đều Lý thuyết cần nhớ để giải bài tập trắc nghiệm lực hướng tâm Bài tập trắc nghiệm lực hướng tâm Câu 1: Một vệ tinh có khối lượng m = 60 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở …

Bài tập trắc nghiệm lực hướng tâm, vật lí 10 Read More »

Chuyển động tròn biến đổi đều vật lí 10

Chuyển động tròn biến đổi đều vật lí 10 chuyển động tròn, biến dạng vật rắn Chuyển động tròn biến đổi đều: Gia tốc của chuyển động tròn biến đổi đều: Gia tốc tiếp tuyến với đường tròn \[\vec{a_{t}}\] đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc: Chuyển động tròn nhanh …

Chuyển động tròn biến đổi đều vật lí 10 Read More »

Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều vật lí 10

Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều vật lí 10 chủ đề chuyển động tròn Lý thuyết cần nhớ để giải bài tập chuyển động tròn bến đổi đều Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều Bài tập 1: Một chất điểm chuyển động tròn có bán kính quỹ đạo R với gia …

Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều vật lí 10 Read More »

Công cơ học là đại lượng vô hướng? vật lí 10

công cơ học là một dạng năng lượng được nhà toán học người pháp diễn giải dưới dạng một biểu thức toán học, thông qua biểu thức toán học này chúng ta có thể cơ bản hiểu ý nghĩa vật lí của khái niệm công cơ học. Câu hỏi công cơ học có là một …

Công cơ học là đại lượng vô hướng? vật lí 10 Read More »

Giải bài tập định luật Newton phương pháp chiếu, vật lí 10

lý thuyết hướng dẫn giải Giải bài tập định luật Newton bằng phương pháp chiếu, vật lí 10 Lực và chuyển động Cách giải bài tập định luật Newton đầy đủ, phép chiếu các đại lượng véc tơ lên các trục tọa độ cho trước. 1/ Tính độ lớn của các véc tơ lực sử …

Giải bài tập định luật Newton phương pháp chiếu, vật lí 10 Read More »

Định luật Bernoulli, ứng dụng Định luật Bernoulli

Định luật Bernoulli: Trong một dòng chảy ổn định tổng mọi dạng năng lượng trong chất lưu dọc theo đường dòng là như nhau tại mọi điểm trên đường dòng đó. Đối với ống dòng nằm ngang, tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ được bảo toàn. Định luật …

Định luật Bernoulli, ứng dụng Định luật Bernoulli Read More »

Định luật II Newton, vật lí lớp 10

Định luật II Newton: nếu một vật chịu tác dụng của một lực làm thay đổi vận tốc của vật thì véc tơ gia tốc luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật, độ lớn gia tốc sẽ tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của …

Định luật II Newton, vật lí lớp 10 Read More »

Lực và phản lực, vật lí lớp 10 dễ hiểu

Lực và phản lực là hai khái niệm liên quan đến sự tương tác giữa các vật trong vật lí, để phân biệt được lực và phản lực chúng ta bắt đầu với định luật III Newton Khái niệm lực và phản lực: Biểu thức của định luật III Newton: \[\vec{F_{12}}=-\vec{F_{21}}\] chọn hệ quy chiếu …

Lực và phản lực, vật lí lớp 10 dễ hiểu Read More »

Định luật III Newton vật lí lớp 10

Định luật III Newton, hay còn gọi là Định luật lực – phản lực, là một trong ba định luật của Newton về vật lí chuyển động. Nó được công bố lần đầu tiên vào năm 1687 trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học tự nhiên” của Newton. Định luật III Newton Quan …

Định luật III Newton vật lí lớp 10 Read More »

Scroll to Top