12.2 Sóng cơ Sóng âm

Vật lí lớp 12 chủ đề Sóng cơ Sóng âm nghiên cứu sự truyền sóng cơ, giao thoa sóng cơ, hiện tượng sóng dừng, sóng âm các đặc trưng sinh lí vật lí của âm

Bài tập pha giao thoa sóng cơ 7

Bài tập pha giao thoa sóng cơ

1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TẠI VỊ TRÍ ĐIỂM M DAO ĐỘNG CÙNG PHA HOẶC NGƯỢC PHA VỚI NGUỒN. Xét hai nguồn cùng pha: Cách 1: Dùng phương trình sóng. Gọi M là điểm dao động ngược pha với nguồn Phương trình sóng tổng hợp tại M là: \({u_M} = 2acos(\pi \dfrac{{{d_2} – {d_1}}}{\lambda })cos(20\pi t – \pi …

Bài tập pha giao thoa sóng cơ Read More »

Bài tập phương trình giao thoa sóng cơ 11

Bài tập phương trình giao thoa sóng cơ

1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ TẠI MỘT ĐIỂM TRONG TRƯỜNG GIAO THOA: Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau một khoảng l: + Phương trình sóng tại 2 nguồn : (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d1, d2) \({u_1} = {\rm{Acos}}(2\pi ft + {\varphi _1})\) …

Bài tập phương trình giao thoa sóng cơ Read More »

Bài tập giao thoa sóng cơ, vật lí phổ thông 15

Bài tập giao thoa sóng cơ, vật lí phổ thông

1. DẠNG 1: TÌM SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU GIỮA HAI NGUỒN. Phương pháp – Hai nguồn cùng pha: ( \({{\bf{S}}_{\bf{1}}}{{\bf{S}}_{\bf{2}}} = {\bf{AB}}{\rm{ }} = \ell \)) Số Cực đại giữa hai nguồn:  \( – \dfrac{l}{\lambda } < k < \dfrac{l}{\lambda }\)   và \(k \in Z\) Số Cực tiểu giữa hai nguồn: \( …

Bài tập giao thoa sóng cơ, vật lí phổ thông Read More »

Hiện tượng giao thoa sóng cơ, vật lí phổ thông 29

Hiện tượng giao thoa sóng cơ, vật lí phổ thông

1. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA SÓNG CƠ – Khi sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì sóng truyền qua khe giống như một tâm phát sóng mới. – Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng chu kì (hay tần số) và có hiệu số pha không đổi …

Hiện tượng giao thoa sóng cơ, vật lí phổ thông Read More »

Bài tập sóng cơ phương trình truyền sóng cơ 35

Bài tập sóng cơ phương trình truyền sóng cơ

1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LI ĐỘ, VẬN TỐC DAO ĐỘNG SÓNG CƠ: Phương pháp: – Cách 1: Thay vào phương trình sóng \(\begin{array}{l}{u_M} = Ac{\rm{os}}\omega \left( {t – \dfrac{x}{v}} \right) = Ac{\rm{os}}\left( {\omega t – \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\\v = x’ =  – A\omega \sin \left( {\omega t – \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\end{array}\) – …

Bài tập sóng cơ phương trình truyền sóng cơ Read More »

Bài tập sóng cơ sự truyền sóng cơ 45

Bài tập sóng cơ sự truyền sóng cơ

TÌM CHU KỲ, TẦN SỐ, BƯỚC SÓNG, ĐỘ LỆCH PHA GIỮ HAI ĐIỂM TRÊN PHƯƠNG TRUYỀN Phương pháp: – Chu kỳ \(\left( T \right)\) , vận tốc \(\left( v \right)\) , tần số \(\left( f \right)\) , bước sóng \((\lambda )\) liên hệ với nhau : \(f = \dfrac{1}{T};\lambda  = vT = \dfrac{v}{f};v = \dfrac{{\Delta s}}{{\Delta …

Bài tập sóng cơ sự truyền sóng cơ Read More »

Sóng cơ, sự truyền sóng cơ, vật lí phổ thông 51

Sóng cơ, sự truyền sóng cơ, vật lí phổ thông

I- ĐỊNH NGHĨA SÓNG CƠ. – Sóng cơ: là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Sóng ngang: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây …

Sóng cơ, sự truyền sóng cơ, vật lí phổ thông Read More »

Scroll to Top