Bài tập sóng điện từ, vật lí phổ thông

CÁC DẠNG Bài tập sóng điện từ

1. CHU KÌ, TẦN SỐ, BƯỚC SÓNG SÓNG ĐIỆN TỪ.

– Bước sóng khi L, C thay đổi

Bước sóng sóng điện từ : \(\lambda  = 2\pi c\sqrt {LC} \)

Nếu mạch chọn sóng có cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được sẽ thay đổi trong giới hạn từ: \({\lambda _{\min }} = 2\pi c\sqrt {{L_{\min }}{C_{\min }}} \) đến \({\lambda _{{\rm{max}}}} = 2\pi c\sqrt {{L_{{\rm{max}}}}{C_{{\rm{max}}}}} \)

Bài tập sóng điện từ, vật lí phổ thông 5

2. BÀI TOÁN TỤ XOAY.

– Tụ xoay:

\(C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{4\pi k{\rm{d}}}}\)

Trong đó :

  • ε: hằng số điện môi
  • k = 9.109
  • d : khoảng cách
  • S : diện tích miền đối diện

Ứng với 0: Smin => Cmin

Ứng với 180: Smax => Cmax

\({C_{min}} \le C \le {C_{max}}\)

Độ biến thiên với α=1: \(\Delta C = \dfrac{{{C_{{\rm{max}}}} – {C_{\min }}}}{{180}}\)

\({C_\alpha } = {C_{\min }} + \alpha \Delta C = {C_{\min }} + \alpha (\dfrac{{{C_{{\rm{max}}}} – {C_{\min }}}}{{180}})\)

+1
10
+1
7
+1
1
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top