Công thức Năng lượng con lắc lò xo, vật lí 12

Công thức Năng lượng con lắc lò xo, vật lí lớp 12

Công thức tính động năng:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}m \omega^2 (A^2-x^2)\)

Công thức tính thế năng:

\(W_t=\dfrac{1}{2}kx^2\)

Công thức tính cơ năng:

\(W=\dfrac{1}{2}kA^2=\dfrac{1}{2}mv_{max}^2\)

Khi      \(W_đ=nW_t \Rightarrow \left\{\begin{matrix} x=\pm \dfrac {A}{\sqrt{n+1}}; a=\pm \dfrac{a_{max}}{\sqrt{n+1}}\\ v=\pm\dfrac{v_{max}}{\sqrt{\dfrac{1}{n}+1}} \end{matrix}\right.\)

Công thức Năng lượng con lắc lò xo, vật lí 12 5

+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top