Động lượng và động năng: khác biệt là gì? vật lí 10

Trong vật lí lớp 10, động lượngđộng năng là hai khái niệm quan trọng và thường được sử dụng để mô tả các tính chất chuyển động của vật thể. Tuy nhiên, rất nhiều người gặp khó khăn khi phân biệt hai khái niệm này và nhầm lẫn giữa chúng. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích sự khác biệt giữa động lượng và động năng.

Động lượng và động năng: khác biệt là gì?

1. Động lượng

Động lượng, biến thiên động lượng vật lí 10
Động lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động, động lượng là đại lượng véc tơ có thể âm, dương hoặc bằng 0 tùy thuộc và hệ quy chiếu ta chọn

Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng của vật thể và vận tốc của nó. Khi một vật thể di chuyển với vận tốc càng nhanh, động lượng của nó càng lớn. Động lượng được ký hiệu bằng chữ p và được tính bằng công thức:

$ \vec{p} = m \vec{v} $

Trong đó:

  • $\vec{p}$ là động lượng của vật (đơn vị là kg·m/s)
  • m là khối lượng của vật (đơn vị là kg)
  • $\vec{v}$ là vận tốc của vật (đơn vị là m/s)

Động lượng được bảo toàn trong mọi hệ kín, nghĩa là tổng động lượng của các vật thể trong hệ không thay đổi sau mỗi va chạm hoặc tác động.

2. Động năng

Động lượng và động năng: khác biệt là gì? vật lí 10 8
Động năng: năng lượng có được do chuyển động, động năng là đại lượng đại số luôn dương

Động năng là một đại lượng đại số, được tính bằng nửa khối lượng của vật nhân với bình phương vận tốc của nó. Động năng của một vật thể càng lớn, nó càng có thể làm việc hoặc gây ra sự thay đổi trong hệ thống. Động năng được ký hiệu bằng chữ Wđ và được tính bằng công thức:

$ W_{\text {đ}} = \dfrac{1}{2} m v^2 $

Trong đó:

  • $W_{\text {đ}}$ là động năng của vật thể (đơn vị là joule)
  • m là khối lượng của vật thể (đơn vị là kg)
  • v là vận tốc của vật thể (đơn vị là m/s)

Động năng cũng được bảo toàn trong mọi hệ kín khi các vật chuyển động trên cùng 1 phương, nghĩa là tổng động năng của các vật thể trong hệ không thay đổi sau mỗi va chạm hoặc tác động.

3. Sự khác biệt giữa động lượng và động năng

Mặc dù động lượng và động năng đều liên quan đến chuyển động của vật thể, nhưng chúng có một số điểm khác nhau quan trọng.

  • Đầu tiên, động lượng là một đại lượng véc tơ trong khi động năng là một đại lượng đại số. Động lượng có hướng và độ lớn phụ thuộc vào vận tốc của vật thể, trong khi động năng chỉ phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật thể.
  • Thứ hai, động lượng được bảo toàn trong mọi hệ kín, trong khi động năng không nhất thiết phải được bảo toàn. Điều này có nghĩa là tổng động lượng của các vật thể trong hệ kín sẽ không thay đổi sau mỗi va chạm hoặc tác động, nhưng tổng động năng có thể thay đổi.
  • Thứ ba, động lượng và động năng có đơn vị đo khác nhau. Động lượng được đo bằng kilogram mét trên giây (kg·m/s), trong khi động năng được đo bằng joule (J).

4. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã phân tích sự khác biệt giữa động lượng và động năng. Động lượng là một đại lượng véc tơ được tính bằng tích của khối lượng và vận tốc của vật thể, trong khi động năng là một đại lượng số được tính bằng nửa khối lượng nhân với bình phương vận tốc của vật thể. Hai đại lượng này có một số điểm khác nhau quan trọng, bao gồm đơn vị đo, tính bảo toàn và cách tính toán. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa động lượng và động năng sẽ giúp chúng ta có thể áp dụng chúng hiệu quả trong nghiên cứu và thực tiễn.

+1
18
+1
7
+1
5
+1
6
+1
10
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top