Giao thoa ánh sáng trắng, vật lí phổ thông

Giao thoa ánh sáng trắng

Nguồn S là ánh sáng trắng có bước sóng: (0,4μm-0,76μm)

– Trên màn quan sát sẽ thu được: Vân sáng trung tâm có màu trắng (chồng chập của tất cả các màu), lân cận sẽ là các dải màu từ tím đế đỏ, có các vân tối xen kẽ.

Giao thoa ánh sáng trắng, vật lí phổ thông 9

Giao thoa ánh sáng trắng cho vị trí x bất kì:

  • Xét tại x có số vân sáng trùng nhau:

\(\left\{ \begin{array}{l}x = k\dfrac{{\lambda D}}{a}\\{\lambda _{\min }} \le \lambda  \le {\lambda _{{\rm{max}}}}\end{array} \right. \to \dfrac{{{\rm{ax}}}}{{{\lambda _{{\rm{max}}}}D}} \le k \le \dfrac{{{\rm{ax}}}}{{{\lambda _{\min }}D}}\)

  • Xét tại x có số vân tối trùng nhau:

\(\left\{ \begin{array}{l}x = (k + \dfrac{1}{2})\dfrac{{\lambda D}}{a}\\{\lambda _{\min }} \le \lambda  \le {\lambda _{{\rm{max}}}}\end{array} \right. \to \dfrac{{{\rm{ax}}}}{{{\lambda _{{\rm{max}}}}D}} \le k + \dfrac{1}{2} \le \dfrac{{{\rm{ax}}}}{{{\lambda _{\min }}D}}\)

– Bề rộng quang phổ bậc k:

\(\Delta x = {x_{{d_k}}} – {x_{{t_k}}} = k\dfrac{{{\lambda _d}D}}{a} – k\dfrac{{{\lambda _t}D}}{a} = ({\lambda _d} – {\lambda _t})k\dfrac{D}{a}\)

Giao thoa ánh sáng trắng, vật lí phổ thông 11

– Sự chồng chập quang phổ:

Đoạn chồng chập quang phổ bậc n với quang phổ bậc k (k<n)

\(\Delta x = {x_{{d_k}}} – {x_{{t_n}}} = k\dfrac{{{\lambda _d}D}}{a} – n\dfrac{{{\lambda _t}D}}{a} = (k{\lambda _d} – n{\lambda _t})\dfrac{D}{a}\)

+1
8
+1
2
+1
1
+1
1
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top