Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lí phổ thông

1. CÁC LOẠI TIA

Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lí phổ thông 7

2. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lí phổ thông 9
Thang sóng điện từ theo tần số và bước sóng

Tia hồng ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến $(0,76\mu m < \lambda {\rm{}} < 1mm)$

Tia tử ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia Rơn-ghen và nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím \((1{\rm{ }}\mu m < \lambda  < 0,38\mu m).\)

Tia Rơn-ghen (tia X): là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia gamma và nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại \(({10^{ – 11}}m < \lambda  < {10^{ – 8}}m).\)

Tia gamma: là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia Rơn-ghen \((\lambda  < {\rm{ }}{10^{ – 11}}m)\)

Trong ống Culitgiơ: \(\dfrac{1}{2}mv_{{\rm{max}}}^2 = {\rm{ }}e{U_{max}} = {\rm{ }}h{f_{max}} = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _{\min }}}}\)

+1
70
+1
6
+1
6
+1
5
+1
17
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top