Thời gian nén, giãn của con lắc lò xo

TÍNH THỜI GIAN LÒ XO NÉN HAY GIÃN TRONG MỘT CHU KÌ.

Phương pháp:

1. Con lắc lò xo nằm ngang:

Thời gian nén, giãn của con lắc lò xo 13
Thời gian lò xo giãn bằng thời gian lò xo nén

2. Con lắc lò xo treo thẳng đứng:

Thời gian nén, giãn của con lắc lò xo 15
+ Khi \(A < \Delta {l_0}\) :

  • Trong quá trình dao động, lò xo chỉ bị giãn mà không có nén => Thời gian lò xo giãn = T, thời gian lò xo nén = 0

+ Khi \(A > \Delta {l_0}\) :

  • Thời gian lò xo nén 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí \({x_1} = – \Delta {l_0}\) đến \({x_2} =  – A\)  là : \(\Delta t = 2\dfrac{\alpha }{\omega }\) trong đó: \({\rm{cos}}\alpha {\rm{ = }}\dfrac{{\Delta {l_0}}}{A}\)
  • Thời gian lò xo giãn 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí \({x_1} = – \Delta {l_0}\)đến \({x_2} =  – A\) là: \(T – \Delta t\)

Trong một dao động (một chu kỳ) lò xo nén 2 lần và giãn 2 lần

3. Con lắc lò xo nằm nghiêng:

Thời gian nén, giãn của con lắc lò xo 17
+ Khi \(A{\rm{ }} < \Delta {l_0}\) :

  • Đầu cố định ở trên (Hình b): Trong quá trình dao động, lò xo chỉ bị giãn mà không có nén => Thời gian lò xo giãn = T, thời gian lò xo nén = 0
  • Đầu cố định ở dưới (Hình a): Trong quá trình dao động, lò xo chỉ bị nén mà không có giãn => Thời gian lò xo giãn = 0, thời gian lò xo nén = T

+ Khi \(A{\rm{ }} > \Delta {l_0}\) :

  • Thời gian lò xo nén 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí \({x_1} = – \Delta {l_0}\) đến \({x_2} =  – A\) là : \(\Delta t = 2\dfrac{\alpha }{\omega }\) trong đó: \({\rm{cos}}\alpha {\rm{ = }}\dfrac{{\Delta {l_0}}}{A}\)
  • Thời gian lò xo giãn 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí \({x_1} = – \Delta {l_0}\) đến \({x_2} =  – A\) là: T-∆t

Trong một dao động (một chu kỳ) lò xo nén 2 lần và giãn 2 lần

+1
81
+1
23
+1
6
+1
7
+1
27
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top