12.3 Điện xoay chiều

Vật lí lớp 12 chủ đề Điện xoay chiều nghiên cứu mạch điện xoay chiều, mạch RLC, công suất điện xoay chiều, máy phát điện, máy biến áp, truyền tải điện năng đi xa.

Máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều 5

Máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều

1. MÁY PHÁT ĐIỆN Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một vòng dây biến thiên điều hòa, trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều. – Máy phát điện xoay chiều một pha * Cấu …

Máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều Read More »

Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp số phức 15

Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp số phức

I – PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Sự tương quan giữa điện xoay chiều và số phức * Như vậy ta có thể xem R như là một số phức chỉ có phần thực a (vì nằm trên trục hoành), L và C là số phức chỉ có phần ảo b (vì nằm trên trục tung). Nhưng chúng khác nhau …

Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp số phức Read More »

Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp véc tơ 23

Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp véc tơ

1. PHƯƠNG PHÁP VÉC TƠ 2. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ TRONG TAM GIÁC THƯỜNG DÙNG Tùy vào từng bài cụ thể, có thể vẽ các véctơ điện áp nối tiếp nhau dựa theo thứ tự của từng mạch điện hoặc vẽ chung gốc. Muốn có mối liên hệ của đại lượng cần tìm và đại lượng đã …

Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp véc tơ Read More »

Bài tập cực trị điện xoay chiều f thay đổi 33

Bài tập cực trị điện xoay chiều f thay đổi

1. \(\omega \) THAY ĐỔI ĐỂ XẢY RA HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN: \({Z_{min}},{\rm{ }}{I_{max}},{\rm{ }}{U_{Rmax}},{\rm{ }}{P_{ABmax}},{\rm{ }}cos\varphi \) CỰC ĐẠI \({Z_L} = {Z_C} \to {\omega ^2} = \dfrac{1}{{LC}}{\rm{ hay }}\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}\) Khi đó: \({Z_{\min }} = R,{\rm{  }}{I_{{\rm{max}}}} = \dfrac{U}{R},{\rm{  }}{P_{{\rm{max}}}} = {I^2}R = \dfrac{{{U^2}}}{R}\) + Điện áp giữa hai đầu điện trở cực đại …

Bài tập cực trị điện xoay chiều f thay đổi Read More »

Bài tập cực trị điện xoay chiều L thay đổi 39

Bài tập cực trị điện xoay chiều L thay đổi

I- L THAY ĐỔI => XẢY RA HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG \({\varphi _{{\bf{u}}/{\bf{i}}}} = {\bf{0}}\) VÀ IMAX, URMAX, UCMAX, ULCMIN \({Z_L} = {Z_C}\) Khi đó: \({Z_{\min }} = R,{\rm{  }}{I_{{\rm{max}}}} = \dfrac{U}{R},{\rm{  }}{P_{{\rm{max}}}} = {I^2}R = \dfrac{{{U^2}}}{R}\) + Điện áp giữa hai đầu điện trở cực đại và bằng điện áp toàn mạch \({U_L} = {U_C} \to U …

Bài tập cực trị điện xoay chiều L thay đổi Read More »

Bài tập cực trị điện xoay chiều C thay đổi 47

Bài tập cực trị điện xoay chiều C thay đổi

1. C THAY ĐỔI => XẢY RA HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG \({\varphi _{{\bf{U}}/{\bf{I}}}} = {\bf{0}}\) VÀ \({{\bf{I}}_{{\bf{MAX}}}},{\rm{ }}{{\bf{U}}_{{\bf{RMAX}}}},{\rm{ }}{{\bf{U}}_{{\bf{LMAX}}}},{\rm{ }}{{\bf{U}}_{{\bf{LCMIN}}}}\) \({Z_L} = {Z_C}\) Khi đó: \(\begin{array}{l}{Z_{\min }} = R\\{I_{{\rm{max}}}} = \dfrac{U}{R}\\{P_{{\rm{max}}}} = {I^2}R = \dfrac{{{U^2}}}{R}\end{array}\) + Điện áp giữa hai đầu điện trở cực đại và bằng điện áp toàn mạch \({U_L} = {U_C} \to U = \sqrt {U_R^2 …

Bài tập cực trị điện xoay chiều C thay đổi Read More »

Bài tập công suất điện xoay chiều 55

Bài tập công suất điện xoay chiều

I – R THAY ĐỔI ĐỂ PMAX 1. Mạch RLC có cuộn dây thuần cảm (r=0) \(P = UIc{\rm{os}}\varphi {\rm{ = }}{{\rm{I}}^2}R = \dfrac{{{U^2}}}{{{R^2} + {{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}}}R = \dfrac{{{U^2}}}{{R + \dfrac{{{{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}}}{R}}}\) Để \({P_{max}} \to {\left( {R + \dfrac{{{{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}}}{R}} \right)_{\min }}\) Ta có: \(R + …

Bài tập công suất điện xoay chiều Read More »

Scroll to Top