12.5 Sóng ánh sáng

Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lí phổ thông 1

Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lí phổ thông

1. CÁC LOẠI TIA 2. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ Tia hồng ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến $(0,76\mu m < \lambda {\rm{}} < 1mm)$ Tia tử ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia Rơn-ghen …

Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lí phổ thông Read More »

Máy quang phổ, các loại quang phổ, vật lí 12

lý thuyết về Máy quang phổ và các loại quang phổ, vật lí 12 sóng ánh sáng Máy quang phổ lăng kính: Hình minh họa cách quan sát quang phổ của một vật phát quang qua máy phân tích quang phổ lăng kính. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng …

Máy quang phổ, các loại quang phổ, vật lí 12 Read More »

Giao thoa của nhiều ánh sáng đơn sắc 16

Giao thoa của nhiều ánh sáng đơn sắc

1. MÀU SẮC VÀ BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG 2. GIAO THOA 2 ÁNH SÁNG \(({\lambda _{\bf{1}}},{\lambda _{\bf{2}}})\) Ta có: \({i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a},{\rm{ }}{i_2} = \dfrac{{{\lambda _2}D}}{a}\) – Khi 2 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau (vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm) thì: \({x_{{S_1}}} = {x_{{S_2}}} \to {k_1}\dfrac{{{\lambda _1}D}}{a} = {k_2}\dfrac{{{\lambda _2}D}}{a} \to …

Giao thoa của nhiều ánh sáng đơn sắc Read More »

Bài tập thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng 20

Bài tập thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng

1. DỊCH CHUYỂN NGUỒN SÁNG S Quang trình: đường đi của ánh sáng. \(\left\{ \begin{array}{l}{S_1}:{d_1}’ + {d_1}\\{S_2}:{d_2}’ + {d_2}\end{array} \right. \to \) Tại vị trí vân trung tâm: \({d_1}’ + {\rm{ }}{d_1} = {\rm{ }}{d_2}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_2} \to \left( {{d_1}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_1}} \right) – \left( {{d_2}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_2}} \right){\rm{ }} …

Bài tập thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng Read More »

Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc 26

Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc

I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ. Khoảng vân i: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\) => \(x_s = k.i\);  \(x_t = (k + \dfrac{1}{2})i\) Trong đó: λ là bước sóng ánh sáng (m) D là khoảng cách từ mặt phẳng S1S2 đến màn M a là khoảng cách giữa hai khe S1S2 II – CÁC DẠNG – PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. Dạng 1: Xác …

Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc Read More »

Giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng, vật lí phổ thông 30

Giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng, vật lí phổ thông

1. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG Nhiễu xạ ánh sáng: là hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng ánh sáng mà người quan sát được khi ánh sáng qua lỗ nhỏ hoặc gần mặt phẳng những vật trong suốt hoặc không trong suốt – Đối với ánh sáng đơn sắc: được đặc trưng …

Giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng, vật lí phổ thông Read More »

Scroll to Top