XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong

I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankan

Công thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh như sau:
XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 37
Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng

Xicloankan có $1$ vòng (đơn vòng) gọi là monoxicloankan. Xicloankan có nhiều vòng (đa vòng) gọi là polixicloankan.

Monoxicloankan có công thức chung là $C_nH_{2n} (n \geq  3)$

Trừ xiclopropan , ở phân tử xicloankan các nguyên tử cacbon không cùng nằm trên một mặt phẳng.

2. Đồng phân và cách gọi tên monoxicloankan

a) Quy tắc

XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 39
Mạch chính là mạch vòng. Đánh số sao cho tổng các số chỉ vị trí các mạch nhánh là nhỏ nhất.

b) Thí dụ

Một số xicloankan đồng phân tương ứng với công thức phân tử $C_6H_ {12}$ là:

XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 41
II – TÍNH CHẤT XicloAnkan

1. Tính chất vật lí

Bảng $5.3$. Tính chất vật lí của một vài xicloankan

XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 43
2. Tính chất hoá học

a) Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan

XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 45

Xiclobutan chỉ cộng với hiđro:
XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 47
Xicloankan vòng $5,6$ cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng trong những điều kiện trên.

b) Phản ứng thế
Phản ứng thế ở xicloankan tương tự như ở ankan. Thí dụ:

XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 49

c) Phản ứng oxi hoá
$C_nH_{2n}+\dfrac{3n}{2}O_2 \xrightarrow[{}]{{t^0}}nCO_2+nH_2O;          \Delta H < 0$

$C_6H_{12}+9O_2 \xrightarrow[{}]{{t^0}}6CO_2 + 6H_2O;             \Delta H=-3947,5 kJ $

Xicloankan không làm mất màu dung dịch $KMnO_4$

III- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

Ngoài việc tách trực tiếp từ quá trình chưng cất dầu mỏ, xicloankan còn được điều chế từ ankan, thí dụ:

XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 51

2. Ứng dụng

Ngoài việc dùng làm nhiên liệu như ankan, xicloankan còn được dùng làm dung môi, làm nguyên liệu để điều chế các chất khác, thí dụ:

XicloAnkan tính chất, điều chế, ứng dụng, hóa học phổ thong 53

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top