Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì

a/ Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì Trường hợp vật thật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì:

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì

Cách vẽ: Coi vật sáng có điểm ngọn là B, điểm gốc là A.

  • Từ điểm B vẽ tia song song với trục chính của thấu kính (tia số 1) thu được tia ló đi qua có phần kéo dài đi qua tiêu điểm F’ (tiêu điểm ảnh của thấu kính phân kì).
  • Từ điểm B vẽ tiếp tia đi qua quang tâm O của thấu kính (tia số 2) thu được tia ló truyền thẳng qua O
  • Giao điểm của tia số 1 và tia số 2 là điểm B’ ảnh của điểm B. Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính của thấu kính => điểm A’
  • Lưu ý: ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 47

Các trường hợp tạo ảnh A’B’ của AB qua thấu kính phân kì

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 49

 b/ Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì Trường hợp vật sáng AB đặt theo phương bất kỳ và tia tới thấu kính là bất kỳ

Cách vẽ tương tự như trường hợp vẽ ảnh qua thấu kính hội tụ phải sử dụng trục phụ và tiêu điểm phụ

Bài tập quang hình thấu kính, Bài tập vẽ ảnh qua thấu kính phân kì

Bài tập 1. Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S’ của điểm sáng S trong các trường hợp sau.

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 51

SpoilerHướng dẫn giải bài tập quang hình thấu kính vật lí 12

Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì
Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì

[collapse]

Bài tập 2. Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S’ của điểm sáng S trong các trường hợp sau.

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 54

Spoiler

Hướng dẫn giải bài tập quang hình thấu kính vật lí 12

Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì
Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì

 

[collapse]

Bài tập 3. Cho vật sáng AB có dạng đoạn thẳng AB, A nằm trên trục chính và cách quang tam O như hình. Hãy dựng ảnh của vật AB qua thấu kính, nói rõ cách dựng.

Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì
Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì
Spoiler

Hướng dẫn giải bài tập quang hình thấu kính vật lí 12

Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì
Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì

[collapse]

Bài tập 4. Hãy trình bày cách vẽ hình ảnh A’B’ của vật sáng AB trong các trường hợp sau

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 59

Spoiler

Hướng dẫn giải bài tập quang hình thấu kính vật lí 12

Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì
Bài tập Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì

[collapse]

Bài tập 7. Trong hình xy là trục chính, O là quang tâm, A là điểm sáng, A’ là ảnh của A.

a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.

b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 62

Spoiler

Hướng dẫn giải bài tập quang hình thấu kính vật lí 12

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 64

[collapse]

Bài tập 9. Hãy xác định loại thấu kính, quang tâm O và các tiêu điểm chính của thấu kính.

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 66

Spoiler

Hướng dẫn giải bài tập quang hình thấu kính vật lí 12

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 68

[collapse]

Bài tập 10. Trong các hình sau đây, xy là trục chính thấu kính, S là điểm vật thật, S’ là điểm ảnh. Với mỗi trường hợp bằng phép vẽ hãy xác định S’ là ảnh gì? thấu kính thuộc loại nào? các tiêu điểm chính.

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 70

Spoiler

Cách vẽ ảnh qua thấu kính phân kì, vật lí 12 72

[collapse]
+1
65
+1
16
+1
10
+1
4
+1
16
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Gaodangyeulaimonly

Cám ơn ad nhiều ạ h em hiểu bài r ạ

Chế Hoàng Nam

Tại sao trong SGK vật lý 9, tiểu điểm ảnh F’ nằm ở phía sau TK?

Scroll to Top