Công thức năng lượng dao động của con lắc đơn, vật lí 12

Công thức năng lượng dao động của con lắc đơn, vật lí lớp 12

Công thức tính động năng:

\(W_đ=\dfrac{1}{2} mv^2\)

Công thức tính thế năng:

\(W_t=\dfrac{1}{2}mgl \alpha^2=mgl(1- \cos \alpha)\)

Công thức tính cơ năng:

\(W=\dfrac{1}{2}m \omega^2 S_0^2=\dfrac{1}{2}mgl \alpha_0^2\)

Khi      \(W_đ=nW_t \Rightarrow\left\{\begin{matrix}a= \pm \dfrac{ \alpha_0}{\sqrt{n+1}}\\ v=\pm \alpha_0 \sqrt{\dfrac{gl}{\dfrac{1}{n}+1}}\end{matrix}\right.\)

Công thức năng lượng dao động của con lắc đơn, vật lí 12 5

+1
4
+1
1
+1
0
+1
1
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top