Công thức tính chiều dài của con lắc lò xo

Tổng hợp công thức tính chiều dài của con lắc lò xo chủ đề dao động vật lí 11 DAO ĐỘNG chương trình 2018

Công thức tính chiều dài của con lắc lò xo nằm ngang

Công thức tính chiều dài của con lắc lò xo nằm ngang
Công thức tính chiều dài của con lắc lò xo nằm ngang
 • Chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo khi chưa biến dạng: $\ell_o$
 • Chiều dài của con lắc lò xo ở vị trí cân bằng: $\ell_{cb} = \ell_o$
 • Chiều dài cực đại của lò xo: \({\ell_{{\rm{max}}}} = {\ell_{cb}} + A\)
 • Chiều dài cực tiểu của lò xo: \({\ell_{{\rm{min}}}} = {\ell_{cb}} – A\)
 • Chiều dài ở li độ x: \(\ell = {\ell_{cb}} + x\)

Công thức tính chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng

Công thức tính chiều dài của con lắc lò xo
Công thức tính chiều dài của con lắc lò xo
 • Chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo khi chưa biến dạng: $\ell_o$
 • Độ biến dạng ban đầu của con lắc lò xo treo thẳng đứng: $\Delta \ell_o = \dfrac{mg}{k}$
 • Chiều dài của con lắc lò xo ở vị trí cân bằng: $\ell_{cb} = \ell_o + \Delta \ell_o$
 • Chiều dài cực đại của lò xo: \({\ell_{{\rm{max}}}} = \ell_{cb} + A\)
 • Chiều dài cực tiểu của lò xo: \({\ell_{{\rm{min}}}} = \ell_{cb} – A\)
 • Chiều dài ở li độ x: \(\ell = \ell_{cb} + x\)

Công thức liên hệ giữa chiều dài và biên độ dao động

$A = \dfrac{\ell_{max}-\ell_{min}}{2}$

+1
25
+1
5
+1
4
+1
4
+1
14
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top