Đồ thị dịch chuyển, thời gian của chuyển động thẳng

Đồ thị dịch chuyển thời gian của chuyển động thẳng

Phương trình toán học xác tọa độ của vật (coi là chất điểm) theo thời gian trong chuyển động thẳng đều:

Đồ thị dịch chuyển, thời gian của chuyển động thẳng 9

Các điều kiện cần để xây dựng phương trình dịch chuyển, thời gian của chuyển động thẳng đều

  • Vật chuyển động với vận tốc (tốc độ) có độ lớn $v$ không đổi
  • Quỹ đạo chuyển động là đường thẳng, vật không đổi chiều chuyển động
  • Có hệ trục tọa độ (có thể biểu diễn như hình vẽ)

Tại thời điểm ban đầu: 

  • Vật đang ở vị trí tọa độ xo so với gốc (nếu vật xuất phát từ gốc ta chọn thì xo = 0)
  • Thời điểm đó đồng hồ đang hiển thị to (hoặc có thể kí hiệu là t1)

Thời điểm sau đó một khoảng thời gian Δt = t – to:

  • Vật có vị trí x
  • quãng đường vật đã đi được: s = v × (t – to)
to gọi là thời điểm ban đầu = thời điểm bắt đầu đi – gốc thời gian đã chọn
Phương trình dịch chuyển thời gian của chuyển động thẳng đều

$x = x_o + v.(t-t_o)$

Dấu của vận tốc:

  • v > 0: nếu vật chuyển động theo chiều dương đã chọn
  • v < 0: nếu vật chuyển động ngược chiều dưỡng đã chọn

Từ phương trình dịch chuyển thời gian, sử dụng kiến thức toán học → đồ thị dịch chuyển thời gian có dạng đường thẳng.

Đồ thị dịch chuyển thời gian của chuyển động thẳng

Đồ thị dịch chuyển, thời gian của chuyển động thẳng 11
Dạng đồ thị dịch chuyển thời gian của chuyển động thẳng đều (chọn gốc thời gian trùng với to)

Tương tự ta có thể xác định đồ thị vận tốc thời gian của chuyển động thẳng có dạng như hình vẽ

Đồ thị dịch chuyển, thời gian của chuyển động thẳng 13
Chuyển động thẳng đều có vận tốc không đổi theo thời gian nên đồ thị vận tốc thời gian là đường thẳng song song với trục Ot

 

 

+1
7
+1
3
+1
2
+1
3
+1
2
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top