Đồng vị là gì? hóa học phổ thông

Đồng vị là gì?

– Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.

Đồng vị là gì? hóa học phổ thông 5

 

Đồng vị là các nguyên tử có cùng số p nhưng khá nhau số n
Đồng vị của nguyên tố Hidro

– Hầu hết các nguyên tố hoá học đều là tập hợp của nhiều đồng vị.

– Công thức tính khối lượng nguyên tử trung bình của các đồng vị:

  • A = (M1.x1 + M2.x2 + …)/(x1 + x2 + …)

Trong đó:

  • M1, M2,… Mn là số khối của các đồng vị.
  • x1, x2,… xn là số mol, % số mol; số nguyên tử; % số nguyên tử; thể tích; % thể tích của khí).

Các dạng bài tập cơ bản về đồng vị

Bài tập về đồng vị thường có các dạng cơ bản sau:

– Xác định số phân tử chất được tạo thành từ các đồng vị.

– Tính phần trăm (%) số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.

– Tính nguyên tử khối trung bình của các đồng vị.

– Tính số khối của đồng vị chưa biết.

– Tính % khối lượng của 1 đồng vị trong 1 hợp chất.

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top