Khối lượng riêng là gì? hóa học phổ thông

Khối lượng riêng là khối lượng tính trên một đơn vị thể tích

Khối lượng riêng là gì? hóa học phổ thông 5

Công thức tính khối lượng riêng của một chất: 

  • \[D=\dfrac{m}{V}\]

Trong đó:

  • D: khối lượng riêng
  • m: khối lượng của vật
  • V: thể tích của khối lượng m

Tại sao phải đưa vào khái niệm khối lượng riêng?

Bài toán thực tế 1kg sắt và 1kg bông cái nào nặng hơn? → đây là một câu hỏi đố mẹo, thực chất 1kg sắt = 1kg bông vì nó có cùng khối lượng là 1kg. Vấn đề tại sao vẫn có người trả lời rằng 1kg sắt nặng hơn vì trong tư duy của chúng ta vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm khối lượng riêng và khối lượng nên lúc nào cũng có suy nghĩ sắt thì hiển nhiên nặng hơn bông.

Giờ ta xét trong thể tích 1cm3 = 1cm × 1cm × 1cm → khối lượng sắt có trong thể tích 1cm3 sẽ nặng hơn rất nhiều so với khối lượng của bông trong cùng một thể tích đó do cấu tạo nguyên tử của sắt có mật độ cao hơn của bông rất nhiều.

Lý thuyết chỉ ra rằng nếu nguyên tử không có khoảng cách, và có thể nén chặt lại với nhau thì trong thể tích 1cm3 có thể tồn tại vật chất nặng tới tỉ tỉ tấn.

– Các nguyên tử có cấu tạo rỗng (độ đặc khít a%).

– Nguyên tử được coi có dạng hình cầu nên thể tích của nguyên tử được tính theo công thức:

  • \[V=\dfrac{4}{3}\pi R^{3}\]

– 1mol nguyên tử bất kì đều chứa NA nguyên tử (NA = 6,02.1023) và có khối lượng M.

– Công thức tính khối lượng riêng của nguyên tử:

  • D = m/V

Ghép các đại lượng trên vào với nhau ta có công thức tính khối lượng riêng của nguyên tử:

  • \[D=\dfrac{3aM}{4\pi R^{3}.N_A.100}\]

Chú ý: đơn vị của r và D phải có sự thống nhất với nhau).

 

+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top