Bài tập tính số hạt trong nguyên tử

Dạng 1: Xác định các loại hạt trong nguyên tử

Phương pháp giải

– Để xác định được nguyên tử, ta cần đi tìm số proton (số đơn vị điện tích hạt nhân Z) của nguyên tử đó.

– Vì nguyên tử trung hòa về điện nên ∑nđiện tích (+) = ∑nđiện tích (-) mà nơtron không mang điện => số p = số e

– Đối với ion:

Cation $\left( {{X}^{n+}} \right)$ $\xleftarrow{-ne}$ Nguyên tử $\left( X \right)$$\xrightarrow{+me}$ Anion $\left( {{X}^{m-}} \right)$

(mion \(\approx \) mnguyên tử vì bỏ qua me )

– Điều kiện bền của nguyên tử: số p  số n  1,5.số p  (các nguyên tố không bền là những chất phóng xạ có p > 82)

Dạng 2: Xác định các loại hạt trong phân tử.

Phương pháp giải

Để xác định được công thức phân tử hợp chất, ta cần đi tìm số proton (số đơn vị điện tích hạt nhân Z) của các nguyên tử tạo nên phân tử hợp chất đó.

Dạng 3: Xác định các loại hạt trong ion

Đối với ion thì:
Bài tập tính số hạt trong nguyên tử 5

* Chú ý:

Khi bài toán cho tổng số hạt mang điện của  ion là S và hiệu số hạt mang điện và không mang điện là A, ta dễ dàng có công thức sau:

+) Nếu ion là Xx+ thì \({{\mathbf{Z}}_{\mathbf{X}}}=\dfrac{\mathbf{S}+\mathbf{A}+\mathbf{2x}}{4}\)

+) Nếu ion Yy- thì \({{\mathbf{Z}}_{\mathbf{Y}}}=\dfrac{\mathbf{S}+\mathbf{A}-\mathbf{2y}}{4}\)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top