Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Giới thiệu nội dung chương trình vật lí lớp 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)
Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Video giới thiệu sách Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Tiếp nối sách giáo khoa Vật lí 10 sách giáo khoa Vật lí 11 gồm 4 chương 26 bài học thứ tự các chương được sắp xếp theo mạch nội dung quy định trong chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí năm 2018. Sách giáo khoa Vật lí 11 được cấu trúc như sau:

 • chương 1 dao động
 • chương 2 sóng
 • chương 3 điện trường
 • chương 4 dòng điện mạch điện
 • Cuối cùng là bảng giải thích thuật ngữ về cấu trúc bài học mỗi bài học được thiết kế thống nhất hướng dẫn các hoạt động học tập bằng các ký hiệu biểu trưng

Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của việc biên soạn sách giáo khoa Vật lí 11 đó là coi trọng việc phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức kiến thức trong sách giáo khoa Vật lí 11 không chỉ cần hiểu và ghi nhớ mà phải được coi là chất liệu làm cơ sở cho việc giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất năng lực

Sách giáo khoa Vật lí 11 có một số điểm mới như sau Thứ nhất là phản ánh những vấn đề Trong cuộc sống luôn cập nhật những thành tựu của khoa học và công nghệ phù hợp với văn hóa và thực tiễn Việt Nam chú trọng kết nối tri thức với các ứng dụng của Vật lí trong đời sống có nhiều ứng dụng thực tế và có tác dụng tích cực đến việc phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh có tính điển hình cao có ý nghĩa trong hiện tại và trong cả tương lai.

Việc lựa chọn và trình bày các kiến thức trong sách giáo khoa Vật lí 11 giúp học sinh nhận biết được năng lực và sở trường của mình để bắt đầu định hướng nghề nghiệp có kế hoạch lựa chọn cách thức học tập thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng nghề nghiệp của bản thân thứ tư thì sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên có thể tổ chức các hoạt động dạy và học đa dạng áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

Ví dụ như theo những kiến thức về dòng điện không đổi thì học sinh có thể hiểu được nguyên tắc cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của những pin và những tin áp dụng công nghệ mới thì có trữ lượng lớn có thể được sử dụng trong xe điện một trong những phương tiện đang là xu thế trong tương lai

Mục lục nội dung sách giáo khoa vật lí 11 Kết nối tri thức với Cuộc sống

tải tài liu

Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf

Vật lí 11.1 DAO ĐỘNG 

 • Dao động điều hoà.
 • Mô tả dao động điều hoà.
 • Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà.
 • Bài tập về dao động điều hoà.
 • Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng trong dao động điều hoà.
 • Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.
 • Bài tập về sự chuyển năng lượng trong dao động điều hoà.

Vật lí 11.2 SÓNG.

 • Mô tả sóng.
 • Sóng ngang, sóng dọc, sự truyền năng lượng của sóng cơ.
 • Thực hành: Đo tần số của sóng âm.
 • Sóng điện từ.
 • Giao thoa sóng.
 • Sóng dừng.
 • Bài tập về sóng.
 • Thực hành: Đo tốc độ truyền âm.

Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf

Vật lí 11.3 ĐIỆN TRƯỜNG.

 • Lực tương tác giữa hai điện tích.
 • Khái niệm điện trường.
 • Điện trường đều.
 • Điện thế.
 • Tụ điện.

Vật lí 11.4 DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN.

 • Cường độ dòng điện.
 • Điện trở. Định luật Ohm.
 • Nguồn điện.
 • Năng lượng điện và công suất điện.
 • Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá.

Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Video giới thiệu sách Sách giáo khoa Vật lí 11 pdf

Từ khóa tìm kiếm liên quan đến sách giáo khoa vật lí 11 pdf

 • Sách Giáo Khoa Vật lí 11 pdf Online
 • Sách Bài Tập Vật lý 11 pdf
 • Giải sách giáo khoa vật 11 pdf
 • SGK lý 11 loigiaihay
 • Sách Giáo Khoa Vật lí 11 pdf Nâng Cao
 • Sách giáo khoa Vật Lí 11 pdf Kết nối tri thức

Tài liệu tập huấn sách giáo viên Vật lí 11 là tài liệu được biên soạn kèm với sách giáo khoa sách giáo viên gồm hai phần chính

Phần thứ nhất là phần hướng dẫn chung gồm những đặc điểm cơ bản của chương trình môn Vật lí nói chung và môn Vật lí lớp 11.

Phần thứ hai thì hướng dẫn dạy học các bài học cụ thể làm rõ mục tiêu cấu trúc bài học dựa trên cơ sở yêu cầu cần đạt.

Phân tích nội dung bài học và một số gợi ý cách thức tiến hành tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá kết quả học tập sách bài tập cũng được biên soạn theo sách giáo khoa với các bài tập được biên soạn gắn với yêu cầu cần đạt bám sát yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh ngoài ra nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn hệ thống tư liệu hỗ trợ trên trang hành trang số tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô và các em học sinh trong quá trình học tập của mình.

NXB cam kết luôn đồng hành với thầy cô và các em học sinh trong việc dạy học nhằm phát triển năng lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

+1
42
+1
19
+1
9
+1
10
+1
16
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
uni

Scroll to Top