Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11 ĐIỆN TRƯỜNG

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

Lý thuyết về cường độ điện trường cần nhớ

Công thức tính cường độ điện trường tổng quát

\[E=\dfrac{F}{q_o}\]

  • F: lực điện (N)
  • qo: điện tích thử (C)

Công thức tính cường độ điện trường tại một điểm

\[E=\dfrac{k|Q|}{\varepsilon r^{2}}\]

Trong đó:

  • E: cường độ điện trường (V/m)
  • r: khoảng cách (m)
  • k = 9.109 (N.m2/C2)
  • ε: hằng số điện môi

Độ lớn của cường độ điện trường E do điện tích Q hoặc q gây ra không phụ thuộc vào điện tích thử qo.

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11 14
Biểu diễn véc tơ đường sức điện trường

Video lý thuyết Điện trường, cường độ điện trường cơ bản

Bài tập cường độ điện trường cơ bản

Bài tập 1. Một điện tích q = 10-7C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 3.10-3N.

a/ Hãy tính cường độ điện trường do Q gây ra tại điểm M

b/ Nếu điểm M cách Q đoạn 30cm, hãy xác định độ lớn của Q.

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11 16
[collapse]

Bài tập 2. Một điện tích điểm q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn có ε = 2,5. Tại điểm M cách q một đoạn là 0,4m điện trường có cường độ 9,105V/m và hướng về điện tích q. Xác định độ lớn của điện tích q.

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 3..Một điện tích thử qo đặt tại điểm có cường độ điện trường là 0,16V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4N. Biết rằng véctơ cường độ điện trường và lực ngược chiều nhau. Xác định qo

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 4. Trong nước có một viên bi nhỏ bằng kim loại thể tích V =10mm3 khối lượng m = 0,05g, mang điện tích q = 10-9C đang lơ lửng. Tất cả đặt trong điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Xác định chiều của và độ lớn của \[\vec{E}\] biết khối lượng riêng của nước D =1kg/m3 và g = 10m/s2

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 5. Một quả cầu nhỏ mang điện tích đang được cân bằng trong điện trường do tác dụng của trọng lực và lực điện trường. Đột ngột giảm độ lớn điện trường đi còn một nửa nhưng vẫn giữ nguyên phương và chiều của đường sức điện. Tính thời gian để quả cầu di chuyển được 5cm trong điện trường. Lấy g =10m/s2

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 6. Cho hai tấm kim loại song song, nằm ngang, nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian giữa hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường giữa hai tấm kim loại là điện trường đều hướng từ trên xuống và có độ lớn 20000V/m. Hỏi độ lớn và dấu của điện tích q. Cho biết khói lượng riêng của sắt là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3, lấy g =10m/s2.

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 7. Quả cầu bằng kim loại, bán kính r = 5cm được tích điện dương q, phân bố đều trên mặt quả cầu. Ta đặt σ = q/S là mật độ điện mặt của quả cầu (S là diện tích mặt cầu). Cho σ = 8,84.10-5C/m2. Hãy tính độ lớn của cường độ điện trường tại điểm M cách tâm quả cầu đoạn 10cm.

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 8. Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 72V/m, tại B bằng 18V/m. Hỏi cường độ điện truòng tại trung điểm M của AB là bao nhiêu, cho A, B, M cùng nằm trên một đường sức.

Hướng dẫn

Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11
Bài tập cường độ điện trường cơ bản, vật lí 11

[collapse]
+1
7
+1
4
+1
3
+1
1
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top