Trắc nghiệm lý thuyết Hạt nhân nguyên tử

Trắc nghiệm lý thuyết Hạt nhân nguyên tử

Trắc nghiệm lý thuyết Hạt nhân nguyên tử

  • Cấu tạo hạt nhân
  • Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng
  • Phản ứng hạt nhân, năng lượng phản ứng hạt nhân
  • Phản ứng phân hạch, Phản ứng nhiệt hạch
  • Phóng xạ hạt nhân

Q101.Lý thuyết vật lí 12 Hạt nhân nguyên tử

Lý thuyết vật lí 12 Hạt nhân nguyên tử

+1
16
+1
3
+1
4
+1
3
+1
8
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top