Trắc nghiệm lý thuyết Lượng tử ánh sáng

Trắc nghiệm lý thuyết Lượng tử ánh sáng

Vật lí 12.VI Lượng tử ánh sáng

  • Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Tiên đề Bo về các trạng thái dừng
  • Tiên đề Bo về sự hấp thụ bức xạ năng lượng
  • Laze

Trắc nghiệm lý thuyết Lượng tử ánh sáng

Q100. Lý thuyết vật lí 12 Lượng tử ánh sáng

Lý thuyết vật lí 12 Lượng tử ánh sáng

+1
35
+1
7
+1
7
+1
6
+1
4
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top