12.4 Dao động điện từ

Vật lí lớp 12 chủ đề Dao động điện từ nghiên cứu mạch LC lí tưởng, năng lượng mạch LC, thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, khái niệm điện từ trường

Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, vật lí phổ thông 1

Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, vật lí phổ thông

1. NGUYÊN TẮC CHUNG Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến – Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, ta phải dùng các sóng điện từ cao tần. – Muốn cho các sóng mang cao tần tải được các tín hiệu âm tầm thì phải biến điệu chúng. Phát sóng: Kết hợp máy …

Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, vật lí phổ thông Read More »

Điện từ trường, sóng điện từ, vật lí phổ thông 9

Điện từ trường, sóng điện từ, vật lí phổ thông

I – ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. 1. Liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. 2. Điện từ trường – Thuyết điện từ Mắc-xoen. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường xoáy, từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy. Điện trường biến thiên và từ …

Điện từ trường, sóng điện từ, vật lí phổ thông Read More »

Bài tập viết phương trình mạch LC 17

Bài tập viết phương trình mạch LC

1. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG Ta có: – Phương trình điện tích trên hai bản tụ điện: \(q{\rm{ }} = {\rm{ }}{Q_0}cos\left( {\omega t + {\varphi _q}} \right)\) – Phương trình điện áp giữa hai bản tụ điện: \(u = \dfrac{{{Q_0}}}{C}cos\left( {\omega t + {\varphi _u}} \right){\rm{ }} = {U_0}cos\left( {\omega t + {\varphi …

Bài tập viết phương trình mạch LC Read More »

Năng lượng mạch dao động LC, vật lí phổ thông 21

Năng lượng mạch dao động LC, vật lí phổ thông

1. LÝ THUYẾT NĂNG LƯỢNG MẠCH DAO ĐỘNG LC – Năng lượng điện trường tập trung ở trong tụ điện: \({W_d} = \dfrac{1}{2}C{u^2} = \dfrac{1}{2}qu = \dfrac{{{q^2}}}{{2C}} = \dfrac{{Q_0^2}}{{2C}}{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}(\omega t + \varphi )\) – Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm: \({W_t} = \dfrac{1}{2}L{i^2} = \dfrac{{Q_0^2}}{{2C}}{\sin ^2}\left( {\omega t + \varphi } \right)\) …

Năng lượng mạch dao động LC, vật lí phổ thông Read More »

Công thức Năng lượng mạch dao động, ghép tụ, vật lí 12 35

Công thức Năng lượng mạch dao động, ghép tụ, vật lí 12

Công thức Năng lượng mạch dao động, ghép tụ, vật lí lớp 12 Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện: \(W_đ=\dfrac{q^2}{2C}=\dfrac{Cu^2}{2}=\dfrac{qu}{2}\) \(W_{đ max}=\dfrac{Q_0^2}{2C}=\dfrac{CU_0^2}{2}=\dfrac{Q_0^2U_0^2}{2}\) Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm: \(W_t=\dfrac{L_i^2}{2}\)                \(W_{tmax}=\dfrac{LI_0^2}{2}\) Khi      \(W_t=nW_đ \Rightarrow \left\{\begin{matrix}q=\pm \dfrac{Q_0}{\sqrt{n+1}}; u=\pm \dfrac{U_0}{\sqrt{n+1}}\\ i=\pm\dfrac{I_0}{\sqrt{\dfrac{1}{n}+1}}\end{matrix}\right.\) Năng lượng từ trường của …

Công thức Năng lượng mạch dao động, ghép tụ, vật lí 12 Read More »

Công thức Mạch dao động LC, vật lí 12 39

Công thức Mạch dao động LC, vật lí 12

Công thức Mạch dao động LC, vật lí lớp 12 Phương trình dao động mạch LC +) Điện tích giữa 2 bản tụ C: \(q=Q_0\cos(\omega t+\varphi)\) +) Hiệu điện thế tức thời giữa 2 bản tụ: \(u=U_0\cos(\omega t+\varphi)\) +) Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây L: \(i=I_0\cos (\omega t+\varphi+\dfrac{\pi}{2})\) +) Suất điện động cảm ứng …

Công thức Mạch dao động LC, vật lí 12 Read More »

Lực điện từ là gì? vật lí phổ thông 43

Lực điện từ là gì? vật lí phổ thông

Lực điện từ? Tên gọi chung của lực điện và lực từ. Lực điện do tương tác của các điện tích gây ra. Lực từ do tương tác của các vật chịu ảnh hưởng của từ trường gây ra. Lực tương tác điện Là lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong môi …

Lực điện từ là gì? vật lí phổ thông Read More »

Scroll to Top