12.1.2 Dao động của con lắc lò xo

Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa của con lắc lò xo

  • Chu kỳ, tần số của con lắc lò xo
  • Bài toán chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng
  • Tính toán các đại lượng cơ bản của con lắc lò xo
  • Năng lượng của con lắc lò xo
  • Lực phục hồi, lực đàn hồi của con lắc lò xo
  • Con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực
  • Con lắc lò xo: bài toán va chạm

 

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Scroll to Top