Điphotpho pentaoxit, hóa học phổ thông

Điphotpho pentaoxit – P2O5

Điphotpho pentaoxit, hóa học phổ thông 5

Tính chất vật lí P2O5

Là chất khói trắng, không mùi, háo nước và dễ chảy rữa thường dùng để làm khô các chất.

Tính chất hóa học Điphotpho pentaoxit – P2O5

P2O5 có tính chất của một oxit axit.

– Tác dụng với nước:

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

– Tác dụng với dung dịch kiềm, tùy theo tỉ lệ có thể tạo thành các muối khác nhau:

H2O + P2O5 + 2NaOH → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

Điều chế Điphotpho pentaoxit – P2O5

4P + 5O2 → 2P2O5

+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top