MUỐI AMONI, Hóa học phổ thông

Muối amoni là muối của NH3 với axit. – Công thức tổng quát: (NH4)xA

MUỐI AMONI, Hóa học phổ thông 5

Khái niệm và công thức tổng quát

– Muối amoni là muối của NH3 với axit.

– Công thức tổng quát: (NH3)xA.

Tính chất vật lí MUỐI AMONI

– Tất cả các muối amoni đều tan và là những chất điện li mạnh.

(NH4)xA → xNH4+ + Ax-

– Nếu muối amoni của axit mạnh (A là gốc axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường axit.

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Tính chất hóa học MUỐI AMONI

– Tác dụng với dung dịch axit → muối mới và bazơ mới

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

– Tác dụng với dung dịch bazơ → muối mới + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

– Tác dụng với dung dịch muối → 2 muối mới

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

– Muối amoni còn dễ bị phân hủy bởi nhiệt → NH3 và axit tương ứng.

NH4Cl → NH3 + HCl

NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2

Nếu axit tạo ra có tính oxi hóa mạnh thì axit đó sẽ oxi hóa NH­3 để tạo thành các sản phẩm khác:

NH4NO2 → N2 + 2H2O

NH4NO3 → N2O + 2H2O

Điều chế

– NH3 + axit.

– Dùng phản ứng trao đổi ion.

Nhận biết

Muối amoni tạo khí mùi khai với dung dịch kiềm

NH4+ + OH → NH3 + H2O

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top