Hóa học phổ thông

Hóa học phổ thông: các công thức cơ bản liên quan đến hóa học lớp 10, hóa học lớp 11, hóa học lớp 12, phương trình phản ứng, các loại chất hóa hữu cơ, vô cơ

Lipit là gì, tính chất hóa học của chất béo 1

Lipit là gì, tính chất hóa học của chất béo

Lipit là gì? Lipit những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng ta nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực. I. Lipit là gì? – Khái niệm Lipit: Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng …

Lipit là gì, tính chất hóa học của chất béo Read More »

Tính chất hóa học của este, hóa học phổ thông 15

Tính chất hóa học của este, hóa học phổ thông

Tính chất hóa học của este: phản ứng thủy phân; phản ứng xà phòng hóa Tính chất hoá học của Este 1. Este phản ứng thủy phân RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH – Phản ứng thực hiện trong môi trường axit loãng và được đun nóng. – Muốn tăng hiệu suất của phản ứng thủy …

Tính chất hóa học của este, hóa học phổ thông Read More »

Este là gì? tính chất, danh pháp, hóa học phổ thông 18

Este là gì? tính chất, danh pháp, hóa học phổ thông

Este là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR I. Este là gì? – Este là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR. – Este đơn giản có công thức cấu tạo như sau: – Công thức tổng quát …

Este là gì? tính chất, danh pháp, hóa học phổ thông Read More »

Bài tập tính số hạt trong nguyên tử 22

Bài tập tính số hạt trong nguyên tử

Dạng 1: Xác định các loại hạt trong nguyên tử Phương pháp giải – Để xác định được nguyên tử, ta cần đi tìm số proton (số đơn vị điện tích hạt nhân Z) của nguyên tử đó. – Vì nguyên tử trung hòa về điện nên ∑nđiện tích (+) = ∑nđiện tích (-) mà nơtron không …

Bài tập tính số hạt trong nguyên tử Read More »

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ ĐISACCARIT 29

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ ĐISACCARIT

SACCAROZƠ (C12H22O11) I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ – Là chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, nóng chảy ở 185oC. – Còn được gọi là đường kính. II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ – Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử …

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ ĐISACCARIT Read More »

Peptit-Protein-Enzim Cấu tạo, danh pháp, tính chất 35

Peptit-Protein-Enzim Cấu tạo, danh pháp, tính chất

A. PEPTIT I. Khái niệm Peptit và cấu tạo phân tử của Peptit? 1. Peptit là gì? – Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. – Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi …

Peptit-Protein-Enzim Cấu tạo, danh pháp, tính chất Read More »

Amino Axit là gì? danh pháp, tính chất vật lí 37

Amino Axit là gì? danh pháp, tính chất vật lí

I. Amino Axit – Định nghĩa, Cấu tạo, danh pháp 1. Amino Axit là gì? – Amino axit là là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH). – Công thức chung của amino axit: ⇒ Amino axit đơn giản nhất …

Amino Axit là gì? danh pháp, tính chất vật lí Read More »

Scroll to Top