Tính chất hoá học của crom, hóa học phổ thông

Tính chất hoá học của crom: tác dụng với phi kim; tác dụng với nước; tác dụng với axit

Tính chất hoá học của crom, hóa học phổ thông 5

Tính chất hoá học của Crom – Cr

– Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt, có mức oxi hóa từ +1 đến +6, nhưng phổ biến hơn cả là +2, +3, +6.

1. Tính chất hoá học của Crom tác dụng với phi kim

– Ở nhiệt độ thường trong không khí, kim loại crôm tạo ra màng mỏng crôm (III) oxit có cấu tạo mịn, bền vững bảo vệ. ở nhiệt độ cao khử được nhiều phi kim.

– Crom tác dụng với Oxi: Cr + O2

4Cr + 3O2  →  2Cr2O3

– Crom tác dụng với Clo: Cr + Cl2

2Cr + 3Cl2 →  2CrCl3

2. Crom tác dụng với nước

–  Không tác dụng với nước do có màng oxit bảo vệ.

3. Crom tác dụng với axit

– Với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng nóng, màng axit bị phá huỷ, Cr khử được H+ trong dung dịch axit.

– Crom tác dụng với axit HCl : Cr + HCl

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

– Crom tác dụng với axit H2SO4 : Cr + H2SO4

Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2

– Phương trình ion: 2H+ + Cr → Cr2+ + H2

Lưu ý: Crôm thụ động với axit H2SO4 và HNO3 đặc, nguội.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top