Toán phổ thông

Toán phổ thông

Hình không gian 12 góc và khoảng cách trong không gian 1

Hình không gian 12 góc và khoảng cách trong không gian

Lý thuyết góc, khoảng cách hình không gian lớp 12 I/ GÓC TRONG KHÔNG GIAN 1. Góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng (P): $Ax{\rm{ }} + {\rm{ }}By{\rm{ }} + {\rm{ }}Cz{\rm{ }} + {\rm{ }}D{\rm{ }} = {\rm{ }}0$, (Q): $A’x{\rm{ }} + {\rm{ }}B’y{\rm{ }} + {\rm{ }}C’z{\rm{ }} …

Hình không gian 12 góc và khoảng cách trong không gian Read More »

Các dạng toán số phức và phương pháp giải, toán 12 5

Các dạng toán số phức và phương pháp giải, toán 12

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẤN ĐỀ 1: DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC Dạng 1: Các phép tính về số phức. Phương pháp giải Sử dụng các công thức cộng , trừ, nhân, chia và luỹ thừa số phức. Chú ý cho HS: Trong khi tính …

Các dạng toán số phức và phương pháp giải, toán 12 Read More »

Bài tập trắc nghiệm các phép toán trên tập số phức, toán 12 9

Bài tập trắc nghiệm các phép toán trên tập số phức, toán 12

Bài tập trắc nghiệm các phép toán trên tập số phức, toán 12 Câu 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A. Môđun của số phức z là một số âm. B. Môđun của số phức z là một số thực. C. Môđun của số phức \(z = a + bi\) là …

Bài tập trắc nghiệm các phép toán trên tập số phức, toán 12 Read More »

Số phức, trắc nghiệm tập hợp điểm số phức, toán 12 13

Số phức, trắc nghiệm tập hợp điểm số phức, toán 12

Số phức, trắc nghiệm tập hợp điểm số phức, toán 12 1. Khái niệm số phức * Tập hợp số phức: $\mathbb{C}$ * Số phức (dạng đại số) : z = a + bi $(a,b \in \mathbb{R})$, a là phần thực, b là phần ảo, i là đơn vị ảo, i$^2$ = –1) * z …

Số phức, trắc nghiệm tập hợp điểm số phức, toán 12 Read More »

Tích phân, phương pháp tính tích phân, toán 12 15

Tích phân, phương pháp tính tích phân, toán 12

A. LÝ THUYẾT VỀ TÍCH PHÂN 1. Định nghĩa tích phân Cho \(f\) là hàm số liên tục trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Giả sử \(F\) là một nguyên hàm của \(f\)trên ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Hiệu số \(F(b) – F(a)\) được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}$ của hàm …

Tích phân, phương pháp tính tích phân, toán 12 Read More »

Nguyên hàm, tính chất, phương pháp tìm nguyên hàm

I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT 1. Nguyên hàm Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định trên K (K là khoảng, đoạn hay nửa khoảng). Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu \(F’\left( x \right) = f\left( x \right)\) với mọi x ∈ K. Định lí: …

Nguyên hàm, tính chất, phương pháp tìm nguyên hàm Read More »

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm mũ, logarit, toán 12 17

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm mũ, logarit, toán 12

NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ, LÔGARIT Câu 17. Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {2^x}{.3^{ – 2{\rm{x}}}}\). [A]. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = {\left( {\dfrac{2}{9}} \right)^x}.\dfrac{1}{{\ln 2 – \ln 9}} + C\). [B]. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = {\left( {\dfrac{9}{2}} \right)^x}.\dfrac{1}{{\ln 2 – \ln 9}} + C\). [C]. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} …

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm mũ, logarit, toán 12 Read More »

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm số chứa căn thức, toán 12 23

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm số chứa căn thức, toán 12

NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ CHỨA CĂN THỨC. Câu 29. Nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \dfrac{1}{{\sqrt {2{\rm{x}} – 1} }}\) là [A]. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \sqrt {2{\rm{x}} – 1} + C\). [B]. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = 2\sqrt {2{\rm{x}} – 1} + C\). [C]. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \dfrac{{\sqrt {2{\rm{x}} …

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm số chứa căn thức, toán 12 Read More »

Trắc nghiệm phương trình mũ và bất phương trình mũ 27

Trắc nghiệm phương trình mũ và bất phương trình mũ

Trắc nghiệm phương trình mũ và bất phương trình mũ 1. Phương trình mũ cơ bản \({a^x} = b{\rm{ }}\left( {a > 0,{\rm{ }}a \ne 1} \right)\). Phương trình có một nghiệm duy nhất khi b > 0. Phương trình vô nghiệm khi \(b \le 0\). 2. Biến đổi, quy về cùng cơ số ${a^{f\left( x …

Trắc nghiệm phương trình mũ và bất phương trình mũ Read More »

Scroll to Top