Axit sunfuric loãng, hóa học phổ thông

Axit sunfuric loãng, hóa học phổ thông

Axit sunfuric là một trong những axit vô cơ quan trọng hàng đầu trong đời sống và sản xuất.

Axit sunfuric loãng, hóa học phổ thông 9

Cấu tạo phân tử H2SO4
Cấu tạo phân tử H2SO4

Tính chất vật lí của Axit sunfuric loãng

– H2SO4 là chất lỏng, nhớt, nặng hơn nước, khó bay hơi và tan vô hạn trong nước.

– H2SO4 đặc hút nước mạnh và tỏa nhiều nhiệt nên khi pha loãng phải cho từ từ axit đặc vào nước mà không làm ngược lại vì có thể gây bỏng. H2SO4 có khả năng làm than hóa các hợp chất hữu cơ.

Nguy hại do pha loãng H2SO4 đặc không đúng cách

Nguy hại do pha loãng H2SO4 đặc không đúng cách

Tính chất hóa học của Axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng là một axit mạnh, có đầy đủ các tính chất hóa học chung của axit:

– Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

– Tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại có hóa trị thấp) + H2:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Chú ý:

nH2 = nH2SO4

mmuối = mkim loại + mH2SO4 – mH2 = mkim loại + 96nH2

– Tác dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

Chú ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)

mmuối = moxit + mH2SO4 – mH2O = moxit + 98nH2SO4 – 18nH2O

= moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O trong oxit)

– Tác dụng với bazơ → muối + H2O

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

(phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành muối sunfat).

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

– Tác dụng với muối → muối mới (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

Chú ý: Thường dùng phương pháp tăng giảm khối lượng khi giải bài tập về phản ứng của axit sunfuric với muối.

Điều chế Axit sunfuric loãng

FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

Nhận biết Axit sunfuric loãng

– Làm đỏ giấy quỳ tím.

– Tạo kết tủa trắng với dung dịch Ba2+   

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

(các muối sunfat đều dễ tan trừ BaSO4, PbSO4 và SrSO4 không tan; CaSO4 và Ag2SO4 ít tan).

Ứng dụng của Axit sunfuric loãng

Axit sunfuric loãng, hóa học phổ thông 11

Ứng dụng của H2SO4

Axit sunfuric là hóa chất hàng đầu trong nhiều ngành sản xuất: phẩm nhuộm, sơn, luyện kim, phân bón, chất dẻo, chất tẩy rửa…

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top