Đơn chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông

Nhóm Halogen và tính chất, hóa học phổ thông

Đơn chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông 17

Vị trí của đơn chất halogen trong bảng tuần hoàn

– Nhóm halogen: nhóm VIIA.

– Nhóm halogen: gồm Flo (F), Clo (Cl), Brom (Br) và Iot (I).

Đơn chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông 19

Một số đặc điểm của các halogen

Tính chất vật lí

– Trạng thái và màu sắc: Flo (khí, lục nhạt), Clo (khí, vàng lục), Brom (lỏng, đỏ nâu) và Iot (rắn, đen tím, dễ thăng hoa).

Đơn chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông 21

– Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần.

– Flo không tan trong nước, các halogen khác tan tương đối ít trong nước và tan nhiều trong một số dung môi hữu cơ.

Cấu hình e nguyên tử và cấu tạo phân tử của đơn chất halogen

– Cấu hình e lớp ngoài cùng: ns2np5.

Đơn chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông 23

Cấu hình e ở trạng thái kích thích của Cl, Br và I

– Công thức đơn chất: X2: (F2, Cl2, Br2, I2).

– Cấu tạo phân tử: X – X. Liên kết trong phân tử đơn chất halogen là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Khái quát về tính chất hóa học của đơn chất halogen

– Do lớp e ngoài cùng đã có 7e nên halogen là những phi kim điển hình, dễ nhận thêm 1e thể hiện tính oxi hóa mạnh.

– Tính oxi hóa của các halogen giảm dần khi đi từ F2 đến I2.

– Trong các hợp chất, F chỉ có mức oxi hóa -1; các halogen khác ngoài mức oxi hóa -1 còn có mức +1; +3; +5; +7.

+1
4
+1
1
+1
4
+1
1
+1
5
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top