Điều chế, và ứng dụng của đơn chất Halogen, hóa học phổ thông

Điều chế đơn chất Halogen

Điều chế, và ứng dụng của đơn chất Halogen, hóa học phổ thông 5

Điện phân muối halogenua

– Điện phân nóng chảy:

2MX­n → 2M + nX(M là kim loại kiềm: Na, K; X thường là: Cl, Br, I).

– Điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiềm có màng ngăn:

2NaCl + 2H2O → H2 + 2NaOH + Cl2

Điện phân dung dịch NaCl

Cho HX tác dụng với các chất oxi hóa mạnh  (thường gặp: MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, KClO3).

MnO2 + 4HCl → MnCl­2 + Cl2 + 2H2O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 6H2O

K2­Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7HO

KClO3 + 6HCl → 3H2O + KCl + 3Cl2

Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm

Thường gặp câu hỏi so sánh lượng clo sinh ra khi dùng cùng một lượng HCl hoặc chất oxi hóa…

Ứng dụng nhóm đơn chất Halogen

Ứng dụng của clo

– Dùng làm chất sát trùng trong hệ thống cung cấp nước sạch, khi xử lí nước thải.

– Tẩu trắng vải, sợi, giấy.

– Là nguyên liệu để sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ.

Ứng dụng của clo

Ứng dụng của clo

Ứng dụng của flo

– Làm chất oxi hóa cho nhiên liệu lỏng dùng trong tên lửa.

– Dùng trong công nghiệp sản xuất nhiên liệu hạt nhân để làm giàu 235U.

– Ứng dụng quan trọng của flo là ở dạng dẫn xuất:

+ Dẫn xuất halogen của flo có nhiều ứng dụng: teflon (-CF2-CF2-)n là chất dẻo chịu được axit, kiềm và nhiều hóa chất khác; Freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) đường dùng trong các tủ lạnh và máy lạnh…

+ NaF được dùng làm thuốc chống sâu răng.

Ứng dụng của brom

– Chế tạo dược phẩm, phẩm nhuộm…

– Dùng để chế tạo AgBr là chất nhạy cảm với ánh sáng để tráng lên phim ảnh.

Ứng dụng của iot

– Dùng chủ yếu ở dạng cồn iot làm chất sát trùng.

– Có trong thành phần của nhiêu dược phẩm.

– Trộn KI và KIO3 vào muối ăn tạo ra muối iot.

+1
4
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top