Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số | Chuyên đề đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số thần tốc |
Tài liệu gồm có:
1.1 Dấu hiệu nhận biết các hệ số của hàm bậc ba dựa vào đồ thị.

  • Cách nhận biết dấu của hệ số a.
  • Nhận biết dấu các hệ số

1.2. Đồ thị hàm bậc 4 trùng phương
1.3 Đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất
1.4. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

  • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số |f(x)|
  • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số f(|x|)
  • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số |x – a|g(x) với (x-a).g(x) = f(x)

1.5. Đồ thị hàm số f'(x)
nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-1-png.1918

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-2-png.1919

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-3-png.1920

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-4-png.1921

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-5-png.1922

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-6-png.1923

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-7-png.1924

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-8-png.1925

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-9-png.1926

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-10-png.1927

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-11-png.1928

nhan-dang-than-toc-do-thi-ham-so-12-png.1929

+1
72
+1
7
+1
7
+1
8
+1
18
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top