Vật lí lớp 12

Bài tập năng lượng liên kết hạt nhân, vật lí 12 1

Bài tập năng lượng liên kết hạt nhân, vật lí 12

Bài tập năng lượng liên kết hạt nhân, vật lí 12 Hạt nhân nguyên tử Lý thuyết cần nhớ để giải bài tập năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân Năng lượng liên kết riêng Video hướng dẫn giải bài tập …

Bài tập năng lượng liên kết hạt nhân, vật lí 12 Read More »

Phản ứng nhiệt hạch hạt nhân, vật lí 12

lý thuyết về phản ứng nhiệt hạch hạt nhân, vật lí 12 Hạt nhân nguyên tử Tại bề mặt của mặt trời đang xảy ra phản ứng nhiệt-hạch tự nhiên. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở bề mặt của các ngôi sao trong vũ trụ. Phản ứng nhiệt hạch hạt nhân Trong thực tế …

Phản ứng nhiệt hạch hạt nhân, vật lí 12 Read More »

Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ

Chuyên đề dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ thuộc chủ đề vật lí 12 Dao động cơ Dao động tắt dần là gì? Đồ thị vận tốc (2) và li độ (1) của dao động tắt dần Sau mỗi chu kỳ dao động, năng lượng của vật dao động mất …

Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ Read More »

Scroll to Top