Tổng hợp các chuyên đề toán phổ thông lớp 11

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ TOÁN LỚP 11

TOÁN LỚP 11: HÀM LƯỢNG GIÁC

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: hàm lượng giác

Các hàm số lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản

Tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng giác

Phương trình lượng giác thường gặp

Ôn tập chương 1 toán lớp 11

Tập xác định của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Tính đơn điệu của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

TOÁN LỚP 11: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: Tổ hợp và xác suất

Lý thuyết quy tắc đếm và phương pháp giải cơ bản

Lý thuyết Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp

Quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, trắc nghiệm toán 11

Bài tập vận dụng quy tắc đếm

Bài tập sắp xếp vị trí và phân công công việc

Bài tập đếm tổ hợp liên quan đến hình học

Nhị thức Newton, trắc nghiệm toán 11

Xác định hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton, Đại số giải tích 11

Dạng bài tính tổng trong khai triển nhị thức Newton

Bài toán tính xác suất, trắc nghiệm toán 11

TOÁN LỚP 11: DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: cấp số

Phương pháp chứng minh quy nạp toán học, trắc nghiệm toán 11

Xác định số hạng của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Tính tăng, giảm của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Tính bị chặn của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Bài tập tính chất của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Bài tập cấp số cộng, trắc nghiệm toán 11

Bài tập cấp số nhân, trắc nghiệm toán 11

TOÁN LỚP 11: GIỚI HẠN

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: giới hạn

Giới hạn của dãy số, trắc nghiệm toán 11

TOÁN LỚP 11: ĐẠO HÀM

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: Đạo hàm

TOÁN HÌNH LỚP 11: PHÉP DỜI HÌNH

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: phép dời hình

Phép tịnh tiến: dạng bài tập cơ bản, trắc nghiệm toán 11

Phép tịnh tiến: xác định ảnh của một điểm hoặc một hình bằng phương pháp tọa độ, trắc nghiệm toán 11

Phép quay: dạng bài tập cơ bản, trắc nghiệm toán 11

Phép quay: ảnh của một điểm hoặc một hình, phương pháp tọa độ

Phép dời hình và hai hình bằng nhau, trắc nghiệm toán 11

Phép vị tự: các dạng bài cơ bản, trắc nghiệm toán 11

Phép vị tự: ảnh của một điểm hoặc một hình, phương pháp tọa độ

TOÁN HÌNH LỚP 11: QUAN HỆ SONG SONG

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: quan hệ song song

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, trắc nghiệm toán 11

Đường thẳng song song với mặt phẳng, trắc nghiệm toán 11

Hai mặt phẳng song song, trắc nghiệm toán 11

TOÁN HÌNH LỚP 11: QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Tổng hợp lý thuyết toán lớp 11: quan hệ vuông góc

Véc tơ trong không gian, trắc nghiệm toán 11

Hai đường thẳng vuông góc, Góc giữa hai đường thẳng, trắc nghiệm toán 11

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, trắc nghiệm toán 11

Góc giữa hai mặt phẳng, trắc nghiệm toán 11

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top